Bộ nhông từ máy photocopy dùng cho Ricoh MP 3352, 3353

Liên hệ : 038.7575.880

Tên sản phẩm: Bộ bánh răng (Nhông) từ máy photocopy dùng cho Ricoh MP 1027, 2590, 2850, 2851, 2852, 5551, 3352, 3353
Dùng cho: Ricoh MP 1027, 2590, 2850, 2851, 2852, 5551, 3352, 3353
Công dụng: Truyền tải cụm từ máy Photocopy Ricoh MP 1027, 2590, 2850, 2851, 2852, 5551, 3352, 3353
Đóng gói: Bộ 5 chiếc

Danh mục: