1-  Lĩnh vực hoạt động chính:

Với phương châm hoạt động phát triển kinh tế tư nhân là định hướng mạnh mẽ và chuyên nghiệp dựa trên tổ chức dịch vụ hậu mãi, đưa hàng đến tận tay người tiêu dùng bằng các gói giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí văn phòng. Các định hướng ngành chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Mua bán thiết bị văn phòng, máy photocopy, vật tư ngành in và phụ tùng, máy fax, máy vi tính, linh kiện máy vi tính, laptop.

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Chi tiết: Mua bán điện thoại, máy quay phim, máy chụp ảnh, điện tử gia dụng.

Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị văn phòng.

Sửa chữa thiết bị liên lạc

Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy fax.

Sửa chữa máy móc, thiết bị

Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế.

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Chi tiết: Cho thuê thiết bị văn phòng.

Rate this page